भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण : कुन ठाउँमा कति बेला सवारी नचलाउँदा राम्रो ?