स्याङ्जाका सातवटामा एमाले, चारवटामा काँग्रेस विजयी