रौतहट पुरै जलमग्न, बकैया नदीनै गाउँ पस्दा सयौँ घर डुवानमा