बुधवार ११ बैशाख, २०७६ (Wednesday, 24th April 2019)
११ बैशाख, २०७६ (24 April 2019)

Tags: अनुसन्धानको सफलता तथ्यमा

अनुसन्धानको सफलता तथ्यमा

अनुसन्धानको सफलता तथ्यमा

अनुसन्धानको सफलता तथ्यमा श्रीप्रसाद प्रसाई संवेदनशील अपराधकै पछिल्ला केही प्रहरी अनुसन्धान चुनौतीपूर्ण हुने गरका छन् । अनुसन्धान कार्य अन्योल र चुनौतीपूर्ण बन्नुको कारक तŒव घटनाको प्रारम्भिक चरणमा गरि...