बुधवार ४ भाद्र, २०७६ (Wednesday, 21st August 2019)
४ भाद्र, २०७६ (21 August 2019)

Tags: करिअर बनाउन ‘व्यवस्थापन’

करिअर बनाउन ‘व्यवस्थापन’

करिअर बनाउन ‘व्यवस्थापन’

  केशवप्रसाद पाण्डे एसईईपछि कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरूले पढाइ सकेपछि राम्रो र सुरक्षित रोजगारीको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यसैमध्ये नयाँ नयाँ अवसरमा रोजगारी सिर्जना गर्नमा व्यवस्थापन संकाय अब्बल साबि...