बिहिवार ५ भाद्र, २०७६ (Thursday, 22nd August 2019)
५ भाद्र, २०७६ (22 August 2019)

Tags: ज्ञान बाँड्ने शिक्षक बन्न ‘शिक्षाशास्त्र’

ज्ञान बाँड्ने शिक्षक बन्न ‘शिक्षाशास्त्र’

ज्ञान बाँड्ने शिक्षक बन्न ‘शिक्षाशास्त्र’

    कृष्णप्रसाद गौतम शिक्षाशास्त्र संकाय डिन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय संसारमा बाँडेर बढ्ने विषय भनेको ज्ञान मात्र हो । यसरी  ज्ञान बाँड्ने गुरु वा शिक्षक उत्पादन गर्ने काम शिक्षाशास्त्र संकाय...