सोमवार ६ फाल्गुण, २०७५ (Monday, 18th February 2019)
६ फाल्गुण, २०७५ (18 February 2019)

Tags: भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक निगरानी

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक निगरानी

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक निगरानी

  शिवराम न्यौपाने सुशासनका माध्यमबाट मुलुकको समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकासलाइ गतिशील गराई सुशासन प्रवद्र्धन गर्न संस्थागत हुँदै गएको भ्रष्टाचारको नियन्त्रण अपरिहार्य भएको छ । स्थानीय तहसम्मका सा...