शनिवार ७ भाद्र, २०७६ (Saturday, 24th August 2019)
७ भाद्र, २०७६ (24 August 2019)

Tags: शाखा अधिकृत परीक्षामा उत्तर लेख्दा विचार पु¥याउनुपर्ने पक्षहरू

शाखा अधिकृत परीक्षामा उत्तर लेख्दा विचार पुर्‍याउनुपर्ने पक्षहरू (लोकसेवा टिप्स)

शाखा अधिकृत परीक्षामा उत्तर लेख्दा विचार पुर्‍याउनुपर्ने पक्षहरू (लोकसेवा टिप्स)

  १) प्रश्नपत्र धैर्यतापूर्वक पढ्ने, नबुझे दुई/तीनपटक पढेर बुझ्ने २) लेख्न सुरु गर्नुअघि उत्तरको पक्षलाई ध्यान दिई खाका तयार गर्ने, प्रश्न दुई÷तीन खण्डमा विभाजन गरी सोधिने हुनाले सबैमा अंकभार रहन...