शनिवार ४ श्रावण, २०७६ (Saturday, 20th July 2019)
४ श्रावण, २०७६ (20 July 2019)

Tags: संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रगतिशीलता

संघीय निजामती सेवा  ऐन र प्रगतिशीलता ( लोकसेवा उपयोगी)

संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रगतिशीलता ( लोकसेवा उपयोगी)

कृष्णराज ढकाल मुलुक केन्द्रीय शासन प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भई राजनीतिक रूपले छलाङ मारिसकेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार गठन भ...